Utazás ID: 97312957Erre az azonosítóra hivatkozhat ügyintézőnkkel folytatott beszélgetése során!

Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023

Románia | Román tengerpart utazás

Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023
Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023 Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023 Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023 Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023 Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023 Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023 Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023 Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023 Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023 Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023 Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023 Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023 Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023 Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023 Fogarasi havasok és hajózás a Duna-deltán 2023

Kiemelt ajánlatunk

6 éjszaka
Félpanzió
Autóbusszal
Szálloda * * *
2 ágyas szoba
Indulás: Budapest
2023. aug 21. hétfő
Visszaút: Román tengerpart
2023. aug 27. vasárnap
Részvételi díj:
215 000 Ft
Teljes ár 2 főre:
430 000 Ft
További időpontok / Foglalás

Leírás

A program tervezett útvonala:1. nap: Budapest – Szeged – Arad – Máriaradna – Vajdahunyad és Déva (530 km)

Elutazás a kora reggeli órákban Buda­pestrõl a Kecskemét-Szeged-Nagylak (határátkelõ) útvonalon. Aradon emlékezünk a sokat megélt szabadság szobornál majd utunkat folytatva Máriaradnán Erdély leghíresebb Fe­rences kolostorát és felújított kegy­templomában teszünk látogatást. A romantikus hangulatú Vajdahunyad várának meglátogatásával folytatjuk programunkat: helyi vezetõvel a Hu­nyadiak és a vár történetével ismer­kedünk. Dévára a délutáni órákban érkezünk, ahol Déva várának meg­hódítása vár bennünket. Felvonóval érkezünk a város fölé, ahonnan szép kilátás nyílik a Maros völgyére és az Érc hegységre. Felidézzük a Kõmûves Kelemen balladáját… szabadidõ a városban, majd szállásunkra térünk, ahol ízletes vacsorával várnak ben­nünket.


2. nap: Kerci apátság – Transzfogarason át – Curtea De Arges és a modern fõváros: Bukarest (480 km)

Reggelinket elfogyasztva „szászföld fõvárosánál” a Kerci Apátság ciszterci Kolostorához fordulunk, ahol Erdély elsõ õsi gótikáját tekintjük meg. Foly­tatjuk utazásunkat a méltán híres Transzfogarasi-úton, mely méltán ér­demelte ki hírnevét és kihagyhatatlan úti cél, melyet mi is célba veszünk! Európa, sõt a világ egyik legcsodála­tosabb magashegyi útjaként számontartott Transzfogarasi utat maga Nico­lae Ceauşescu kezdte építtetni 1970- ben. Összesen 578 hídja és viaduktja, valamint 5 alagútja van. Az út lavina­veszély miatt csak nyáron van nyitva. A páratlan útvonalon többszöri meg­állókkal fotószünetekkel utazunk … Túl a Fogarasokon Románia egyik leg­szebb élõ kolostora, egyben püspöki temploma vár bennünket: Árgyasud­varhelyen (Curtea de Arges). A román királyi család temetkezési helyén egy gyönyörûen rendezett parkban talál­juk a kolostort, melynek falai közé is betekintünk. A kolostorban láthatók I. Károly és Erzsébet királyné képei is. Díszhelyen õrzik a királyné saját kezûleg aranybetûkkel írt és festett evangéliumát. Folytatjuk utazásunkat Románia fõvárosába Bukarestbe. A fõvárosban a látnivalók igen messze helyezkednek el egymástól, így autó­buszos városnézés keretében „ízlel­getjük” a várost: Egyetem tér, diadalív, Királyi palota, Athéneum, Könyvtár, a volt KP székhelye (itt kezdõdött el a forradalom Bukarestben, itt tartotta Ceusescu az utolsó beszédjét). Gyalo­gos városnézésünket a A Patriarchia templomnál kezdjük, majd az Unirea téren át sétálunk az Egyetem térig, ahol megtekintjük a Szabad Sajtó épületét. Szálláshelyünkre vacsora­idõben érkezünk.


3. nap: Konstanca – Babadag – Tulcsa és a Duna-Delta (130 km)

Reggelit követõen a Fekete-tenger partvidéke felé utazunk. A Fekete-ten­ger egyik legforgalmasabb kikötõvá­rosába, Románia ötödik legnépesebb városába, egyben Konstanca megye székhelyére: Konstancába érkezünk. A városban idõzve ellátogatunk az Ovídiusz térre, a számtalan érdekes­séget felvonultató Archeológiai mú­zeumba is betekintünk. Sétánk során megtekintjük a város jelképévé vált kaszinó épületét is (kívülrõl). A Nagy­mecset és a hozzá tartozó minaret 47 méter magas tûszerû tornyába lehe­tõség szerint 140 lépcsõn át juthatunk fel (egyénileg), ahonnan a kilátás kárpótol bennünket a 140 lépcsõfo­kért. A város panorámája gyönyörû és a tengert is látni lehet. Megtekintjük Publius Ovidius Naso szobrát is. A vá­ros különlegessége a Genovai világí­tótorony, ami már az 1300-as években is állt. Sétánk során érintjük a Görög templomot, a Szent Antal Katolikus templomot, amely olasz hatást mutat. Szabadidõ a városban majd útközben áthaladunk Babadag városán, ahol autóbuszból tekintjük meg a török dzsámit, ismerkedünk a dobrudzsai törökök történelmével. Utunkat foly­tatva a „Duna kapujának” nevezett Tulcsába érkezünk. Tulceában meg­tekintjük a monumentális Független­ség emlékmûvét, székesegyházát és az Ismail pasa építette Azizie mecse­tet. Elfoglaljuk szálláshelyünket, ahol vacsoráéval várnak bennünket.


4. nap: Hajózunk a Duna-deltában (világörökség) és az Öko-Turisztikai múzeum

Reggelit követõen a Duna delta Öko-Turisztikai múzeumában ismer­kedünk népes növény és állatvilá­gával majd megismerve a növény és állatvilágát ennek a különleges terü­letnek, fakultatív programot ajánlunk: a Duna partján hajóra szállunk és egy felejthetetlen hajókiránduláson veszünk részt a világörökség részét képezõ Duna deltához tartozó Sulina látványos szakaszain. A vízállástól függõen járjuk be a csatorna-rend­szert, hajózunk madarai között, kéklõ vizein a Fekete-tenger felé. (A Duna, mielõtt elérné a Fekete-tengert, 2857 kilométer megtétele után több ágra szakadva számtalan mellékág, csa­torna, láp, nádas, homokdûne és erdõ alkotja azt a növény- és állatvilágban gazdag területet. A Duna-delta 1938 óta Nemzeti Park, 1990 óta Bioszféra Rezervátum, 1991-ben pedig a Vi­lágörökség részévé nyilvánították.) A kb 5 órás hajóút során a Sulina fõá­gon utazunk tavai érintésével napköz­beni ebéd lehetõséggel. Visszatérünk a szállodánkba, ahol ízletes vacsorá­val várnak bennünket. A Fekete-ten­ger közelsége okán, mit szólna egy kellemes halvacsorához a Duna-del­tában? Fakultatív ajánlatunk: jöjjön velünk egy igazi finom autentikus halvacsorára, ahol a környékre jellemzõ ízeket kóstolunk. A halak mellé helyi kiváló borral koccintunk. Szállásunk Tulcea-ban vagy környékén lesz.


5. nap: Tulcea és Jászvásár (300 km)

Reggelit követõen elhagyjuk a várost és északi irányba indulunk… utunkat keresztezi a Duna-folyó, melyen folya­mi komppal kelünk át. Útközben pihe­nõkkel érkezünk lasi megye székhe­lyére, Jászvásárra, a gazdag kulturális és történelmi emlékek moldvai köz­pontjába. Az egyetemi város Rómá­hoz hasonlóan két dombra épült, ahol a belvárost és parkokat benépesítik az egyetemisták. Nevezetességeivel ismerkedünk gyalogosan: "TreiIerar­hi-templom", a székesegyház, a vá­rosházként mûködõ Nemzeti Színház és a négy múzeumot magában fog­laló belvárosi Kultúrpalota. Szabadidõ a történelmi városban majd szállá­sunkra térünk, ahol vacsorával várnak bennünket. 


6. nap: Karácsonkõ – Békás-szoros – Gyilkos tó – Gyergyószentmiklós – Marosvásárhely (330 km)

Mai napunk gyönyörû tájakon át ve­zet: Jászvásárt magunk mögött hagy­va a Szeret völgyén át utazunk és Ka­rácsonkõn idõzünk, ahol a Keresztelõ Szent János templomot tekintjük meg, melyet a 15. század végén építettek és egyben a moldvai építészet jellegze­tes 15-16. századi példája. A templom együttesében sajátságosan ötvözõd­nek a bizánci eredetû építészeti ha­gyományok a gótikus stílus hatásával. A Kárpátok külsõ homokkõ vonulatain át az Aranyos-Beszterce völgyén át utazunk. A Békás-szoros hasadék­völgyén át haladva felejthetetlen ter­mészeti képzõdmények látványa vár bennünket. A Gyilkos-tóhoz érkezünk, ahol a víz alá került fenyõerdõ marad­ványai láthatók. Pongrácz-tetõn ke­lünk át, ahol a Gyergyói-medencébe érkezünk, Hargita megye harmadik legnagyobb városában Gyergyó­szentmiklóson idõzünk. Felkeressük az örmény templomot, a zsinagógát, sétálunk a Márton Áron utcában. Ma­rosvécsen Kemény kastélynál tartunk pihenõt, mely egykoron az Erdélyi Helikon Irodalmi színhelye volt a két világháború között. Utunkat folytatva a Maros völgyében utazunk a Ma­ros-menti fenyves-erdõk árnyékában. Szálláshelyünk Marosvásárhelyen vár bennünket ízletes vacsorával.


7. nap: Marosvásárhely – Kolozsvár – Budapest 

Megreggelizünk és egy rövid autóbu­szos városnézést követõen hazafelé indulunk. Torda érintésével Kolozs­váron pihenõt tartunk: ebédidõ a fõtéren (egyéni igény esetén az ebéd idejének terhére rövid látogatás a Házsongárdi temetõ jeles síremlékei­hez). Rövid szabadidõ majd folytatjuk utunkat a Királyhágón át. Ártánd (ha­tárátkelõ) útvonalon az esti órákban érkezünk Budapestre, majd továbbu­tazunk Szegedre!

x
Bővebben Kevesebb
Kérdése van az úttal kapcsolatban?
Ajánlatot kérne?
Utazás megosztása:
Weboldalunk sütiket (cookie) használ!
Sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez, továbbá azért, hogy weboldalunkon minél relevánsabb utazási ajánlatokat nyújtsunk Önnek. Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatónk